-->

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΒΙΒΛΙΩΝ

 

1)   Ε. Ι. Διαμαντόπουλος, Μ. Γρηγοριάδου. "Διαβητική μακροαγγειοπάθεια."
Στο: “Σακχαρώδης Διαβήτης - Επιπλοκές” της Εταιρείας Νοσηλευτικών Σπουδών. Αθήνα, 1997. Σελ. 49-68.
2) Μ. Γρηγοριάδου "Πρωτογενής και δευτερογενής πρόληψη της αθηροθρομβωτικής νόσου."
Στο: Ε. Ι. Διαμαντόπουλος “Σύγχρονες απόψεις στην αθηροθρομβωτική νόσο των περιφερικών αρτηριών”. Αθήνα, 1998.
3) M. Grigoriadou, G. Ifanti, M. Petraki, E. J. Diamantopoulos.
"Quality of life in patients with peripheral arterial occlusive disease."
Proceedings of the 13th Congress of the European Chapter of the International Union of Angiology, Rhodes, 1999. Editor E.A. Bastounis. Monduzzi Editore. International Proceedings Division. Bologna, Italy, 1999. p. 173-176.
4) Μ. Γρηγοριάδου, Γ. Υφαντή, Α. Βακαλούδη, Α. Γεωργακής, Γ. Βέργος, Ε.Ι. Διαμαντόπουλος.
"Πνευμονία από εισρόφηση σε νοσηλευόμενους ασθενείς της τρίτης ηλικίας."
Θέματα Γεροντολογίας και Γηριατρικής. Εκδόσεις ΣΥΝΕΔΡΟΝ. Αθήνα, 2000. σελ. 96-98.
5) Ε.Ι. Διαμαντόπουλος, Μ. Γρηγοριάδου. "Θεραπευτική αντιμετώπιση της περιφερικής αρτηριοπάθειας στο διαβήτη."
Στο: Η.Ν. Μυγδάλης “Στρατηγικές στη διερεύνηση και αντιμετώπιση προβλημάτων του σακχαρώδη διαβήτη”. Εκδόσεις ΖΗΤΑ. Αθήνα, 2000. σελ. 163-171.
6)   E. J. Diamantopoulos, M. Grigoriadou.
"Prevalence, incidence and risk factors of stroke and peripheral arterial occlusive disease"
Στο: Syllabus of the Symposium «Prevention of cerebrovascular and peripheral arterial occlusive disease» (organized by the European Working Group on Medical Angiology and the Vascular Independent Research and Education European Organization in the 11th Congress of the Mediterranean League of Angiology and Vascular Surgery). Medical Development Publications, Athens, 2001.
7) E. J. Diamantopoulos, M. Grigoriadou.
Lipid-lowering drugs and their effects on carotid and peripheral arterial occlusive disease.
Στο: Syllabus of the Symposium «Prevention of cerebrovascular and peripheral arterial occlusive disease» (organized by the European Working Group on Medical Angiology and the Vascular Independent Research and Education European Organization in the 11th Congress of the Mediterranean League of Angiology and Vascular Surgery). Medical Development Publications, Athens, 2001.
8) Ε.Ι. Διαμαντόπουλος, Μ. Γρηγοριάδου.
Συντηρητική αντιμετώπιση της περιφερικής και εξωκρανιακής αγγειακής νόσου στο διαβήτη.
Στο: Η.Ν. Μυγδάλης “Στρατηγικές στο σακχαρώδη διαβήτη 2002”. Εκδόσεις ΖΗΤΑ. Αθήνα, 2002. σελ. 281-294.
9) Ε. Ι. Διαμαντόπουλος, Μ. Γρηγοριάδου.
Περιφερική αποφρακτική αρτηριοπάθεια: διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση από το γενικό γιατρό.
Στο: Σ.Ι. Παππάς «Αντιμετώπιση συνήθων παθήσεων από το γιατρό πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας». Αθήνα, 2003, τόμος Β σελ. 227-240.
10) Ε.Ι. Διαμαντόπουλος, Μ. Γρηγοριάδου.
Αντιαιμοπεταλιακοί παράγοντες και φάρμακα με ρεολογικές ιδιότητες στην αντιμετώπιση της αγγειοπάθειας του σακχαρώδη διαβήτη.
Στο: Η.Ν. Μυγδάλης “Στρατηγικές στο σακχαρώδη διαβήτη 2004”. Εκδόσεις ΖΗΤΑ. Αθήνα, 2004. σελ. 201-207.

 

Ώρες Ιατρείου

Δευτέρα - Πέμπτη

17:00 - 21:00

Τρίτη-Πέμπτη-Παρασκευή

9:00 - 13:00

ΙΑΤΡΕΙΟ

Χατζοπούλου 30, Δραπετσώνα ΤΚ18648

Τηλ:210 4623262

Fax:210 4625817

 

Στατιστικά

Εμφανίσεις Άρθρων
109194

Αναζήτηση